Cennik

Cennik

Poradnia rehabilitacyjna

Porada fizjoterapeutyczna 

Badanie pacjenta do potrzeb fizjoterapii 

 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

50 zł

40 zł

5 zł

Kinezyterapia

Ćwiczenia bierne

Ćwiczenia czynno- bierne i wspomagane

Ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych – PNF

Ćwiczenia wg Mc. Kenzi

25 zł

25 zł

30 zł

50 zł

Ćwiczenia czynne

Ćwiczenia czynne w odciążeniu

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

Ćwiczenia czynne wolne 

Ćwiczenia czynne z oporem

Ćwiczenia izometryczne 

Nauka poruszania się

Mobilizacje i manipulacje

Wyciągi 

Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne 

10 zł

10 zł

15 zł

15 zł

15 zł

20 zł

30 zł

10 zł

20 zł

Elektrolecznictwo

Prądy diadynamiczne

Prądy TENS

Prądy TREBERT 

Prądy interferencyjne

Prądy KOTZA

Elektrostymulacja

Galwanizacja

Ultradźwięki miejscowe

Jonoforeza

Ultrafonoforeza

 

7 zł

7 zł

7 zł

 7 zł

7 zł

10 zł

7 zł

10 zł

8 zł

10 zł

 

Leczenie polem elektromagnetycznym

Magnetronic

6 zł

Światłolecznictwo

Naświetlanie promieniami IR

Laseroterapia punktowa

7 zł

10 zł

Hydroterapia

Kąpiel wirowa kończyn dolnych + L-S

Kąpiel wirowa kończyn górnych

30 zł

20 zł

Masaż

Masaż mechaniczny

Masaż klasyczny odcinkowy

Masaż klasyczny całego kręgosłupa

Masaż limfatyczny ręczny

Masaż relaksacyjny 

20 zł

20 zł

30 zł

20 zł

30 zł

Krioterapia

Krioterapia miejscowa (ciekły azot)

 10 zł

Kinesiotaping

 Kinesiotaping (wraz z plastrem)

20 zł — 30 zł